:)
inicio
el efecto circpau
estratégia y táctica
organizativo
ecómico
comunicación
festival circpau
index

top volver avance
organizativo
ateneu popular de nou barris Imprimir E-mail

L´objectiu principal del projecte ateneu, es fomentar la participació, la creació i la relació entre les persones en el camp de la cultura, per tal d´aconseguir el seu desenvolupament social, des de valors de independencia, autonomia, solidaritat, respecte, sostenibilitat i qualitat.

proyecto gestionado por la asociación sin ánimo de lucro Bidó de,Nou Barris


eix 9B 2004

El projecte EIX 9B 2004 neix amb la voluntat de reunir i fer visible el teixit associatiu de Nou Barris i, per tant, una part important dels ciutadans i ciutadanes d’aquest Districte.

És evident l’oportunisme d’aquesta trobada. Durant aquestes mateixes dates, Barcelona acollirà un gran esdeveniment: el Fòrum 2004 i la Cultura en majúscules, moltes vegades elitista i espectacular, serà protagonista. Si bé és difícil estar d’acord amb molts dels plantejaments d’aquest fòrum, s’ha de reconèixer la necessitat de les idees que s’exposen. La Sostenibiltat mediambental, les condicions per viure en Pau i la Diversitat Cultural determinen el funcionament actual i futur de la societat i, cada cop, es viuen amb més intensitat a les nostres ciutats.

Com afrontar aquests reptes que té plantejats la societat actual és feina de tots. Malgrat això, el Fòrum 2004 ha descuidat milers de ciutadans que dia rere dia i des de fa molts anys, als carrers i espais dels nostres barris, participen i donen el seu punt de vista per oferir respostes i solucions.

No hi ha cultura sense participació i aquest és el motiu principal de l’EIX 9B 2004. L’EIX dels ciutadans i ciutadanes organitzats i interessats en decidir. L’EIX d’aquells que volen obrir-se, mostrar-se i fer-se visibles. L’EIX de la cultura assequible, en minúscula, que treballa per donar a conèixer la tasca diària i perseverant per millorar les condicions de vida als barris.

Per això, a través de la reflexió, el debat i nombroses activitats festives, l’EIX es proposa:

Fer visible la tasca imprescindible que desenvolupen de forma habitual les entitats que impulsen aquest projecte.

Fer Propostes que permetin repensar els serveis i espais públics dels nostres barris en un marc definit per l’arribada de nous veïns, de nous riscos d’exclusió social i de nous valors que millorin la convivència.

Denunciar les carències, els greuges i l’abús als quals es sotmet Nou Barris i sobretot, a nivell mediambiental, el Parc de Collserola.

Reivindicar i reclamar la implicació de les institucions i els agents responsables en totes i cada una de les propostes plantejades.

Decidir, a través de la cooperació i el treball en xarxa, una sèrie de línies comunes de treball futur.

El programa d’aquest EIX 9B 2004, que es deplega de maig a novembre, és ambiciós i es divideix en dos blocs diferenciats, separats pels mesos d’estiu. El primer Bloc el protagonitzaran la Denúncia, la Reivindicació i la Festivitat. El segon Bloc esdevindrà un espai per a la Reflexió amb la realitat asociativa de Nou Barris com a tema central. Finalment, novembre viurà el punt i final de l’EIX amb un acte de conclusions i una gran festa de clausura.

copyleft 2007 fangfastik | circpau | webmasters