:)
inicio
el efecto circpau
estratégia y táctica
organizativo
ecómico
comunicación
festival circpau
index

top volver avance
organizativo
pla treball veins 04-05 Imprimir E-mail


El pla de treball vol recollir uns compromisos mínims en el temps que va, des d-aquesta assemblea, fins la propera d'aquí un any. La qualitat de vida als barris, la convivència, l'habitatge, els serveis, la sanitat-. són temes que ens preocupen i als que hem de donar resposta. Tots tenim en ment la concreció del que ens fa falta i del què volem. Però cal reconèixer que a vegades anem una mica desorganitzats i ens costa fer un pla de treball amb una perspectiva de temps programada. Altres vegades la urgència i la instantanietat del problema no deixa temps a la previsió i sortim com podem. Des de la Federació tenim present aquesta realitat perquè també és la nostra.

Per això un primer bloc del pla de treball seria com enfortir la nostra organització per tenir elements de resposta als reptes que tenim plantejats. Amb un equip de la Favb ampliat i amb ganes de treballar que ens fa veure el futur amb optimisme.

En aquest aspecte més intern hauríem de tenir en compte:

Aconseguir posar en marxa el nou local. Per això caldrà insistir a la Conselleria de Benestar i Família la quantitat pressupostària per fer efectiu l'adequació interna, doncs l'espai ja està cedit per l'Ajuntament. D'aquesta manera podrem solucionar la manca d'espai habitual quan coincidim varis grups fent reunions o assemblees.

Crear les vocalies de mobilitat i medi ambient. Últimament no hi havia un responsable directe amb aquestes àrees i creiem que s'han de potenciar donada la seva importància. Això implica també la participació de les AVV i les persones que aquestes designin per formar-hi part. Integrar en aquest àmbit tot el treball que fins ara s'ha fet respecte a les antenes de telefonia mòbil.

Reforçar les vocalies d'urbanisme, habitatge, i ensenyament. En aquestes àrees s'ha anat treballant però, des de la junta, i des de les mateixes AVV, caldrà incorporà noves persones que hi treballin.

Potenciar la vocalia de gent gran. Treballant conjuntament amb la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes.

Vocalia de discapacitats. Aquesta vocalia, de recent creació a la Favb, té projectes i ganes de treballar en un tema que cal prendre consciència i avançar en fer accessible la ciutat i els barris per a totes les persones.

Aconseguir Coordinadores d'Associacions de Veïns i Veïnes a cada districte. Aquest objectiu és important aconseguir-lo, i des de la Favb posarem els mitjans que facin falta, per coordinar accions i intercanviar experiències en temes que superen el nostre barri.

En l'aspecte extern proposem:

Vetllar pels drets de la ciutadania. Contemplats en la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

Projecte "Barri Espai de Convivència" als districtes que encara no s'ha fet. A proposta de la Favb o dels mateixos barris i districtes, continuarem amb aquest projecte que possibilita obrir un debat entre les entitats i escoles del barri o districte tenint com a objectiu primordial la relació amb els nous veïns i veïnes.

Estimular el treball amb les associacions de veïns i veïnes dels índex de qualitat de vida que figuren en l'observatori veïnal. Aquesta eina que tenim disponible en la pàgina web ha d'ajudar en el plantejament d'un pla de treball a nivell de barri facilitant dades objectives sobre el coneixement del nostre entorn.

Continuar treballant unitàriament amb altres entitats i col·lectius. Plataforma Aturem la Guerra, Fapac, SOS Racisme, Papers per Tothom, Defensa del Collserola, Sindicats, No a la Central Tèrmica de Cicle Combinat, No al Túnel d'Horta, Plataforma Ciutadana en Defensa dels Menors Immigrats Desemparats.

Nova convocatòria del Fòrum Veïnal Barcelonés. Valorar l'estat de la ciutat a la vista de les últimes actuacions urbanístiques i projectes pendents.

Elaborar un mapa del problema d'habitatge a Barcelona. Habitatge de lloguer, habitatge buit, criteris d'adjudicació, sòl públic, cooperatives veïnals,..

Consells de salut a tots els districtes. Impulsar que les AVV participin activament en els Consells de Salut a nivell de districte defensant el caràcter públic i la qualitat de la sanitat.

Seguiment dels compromisos del Pla d'Actuació Municipal (PAM). Incidir en els temes que no s'han contemplat per part de l'Ajuntament i nosaltres creiem importants.

Fomentar el consum responsable i emmarcar aquest hàbit dins dels criteris de l'Agenda 21.

Donar suport a iniciatives i accions que vinguin de les diferents associacions de veïns i veïnes i ajudin a consolidar la bona convivència i la solidaritat, tot millorant la qualitat de vida dels barris.            barcelona, març 2004                                                 forat de la vergonya

el forat ( enlace al documental )


ciudadano

Un ciudadano es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha comunidad se conoce como ciudadanía, y conlleva una serie de deberes y una serie de derechos, de los cuales los más importantes son los derechos de participación política, el principal de ellos el derecho al voto, que es la seña de identidad de las modernas democracias representativas predominantes en el mundo occidental.

copyleft 2007 fangfastik | circpau | webmasters