:)
inicio
el efecto circpau
estratégia y táctica
organizativo
ecómico
comunicación
festival circpau
index

top volver avance
el efecto circpau
programa jornades de circ.apcc Imprimir E-mail


manifest de la a.p.c.c per a la regulació del circ a catalunya         barcelona,  22-24 octubre 2004

Arran de les Jornades sobre Circ celebrades a l'Ateneu Popular de Nou Barris del 22 al 24 d'octubre del 2004, els professionals dels diferents àmbits que componen el sector circense a Catalunya es constitueixen en l'ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE CATALUNYA.

Reunits representants d'aquesta Associació amb els senyors

ORIOL PICAS (Director de l'ODA de la Diputació de Barcelona)

LLUÍS NOGUERA (Director de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya)

i FERRAN MASCARELL (Regidor-President de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona)

MANIFESTEN

1. El circ és una art escènica que es diferencia notablement de les altres en factors tan fonamentals i decisius com la formació, l'escriptura escènica, la producció, l'explotació i els sistemes de difusió.

2. En les circumstàncies actuals, el sector circense està absolutament desestructurat a causa, entre d'altres raons, de la desatenció que les diferents administracions hi han mantingut des del restabliment de la democràcia.

3. Cal, en conseqüència, posar les bases per normalitzar tots els aspectes de l'art escènica circense en totes les seves modalitats (clàssica, contemporània, experimental, de carrer, de petit format, etc.) i situar-la en l'espai que li correspon al costat de les altres arts escèniques mitjançant, si convé, una llei específica de suport al circ.

4. Entenem que l'actual desgavell del nostre sector circense s'ha d'endreçar des de les instàncies més altes -és a dir des del Govern de la Generalitat- i, subsidiàriament, des de les administracions locals.

5. Urgeix, per tant, una Llei o Normativa estructural de suport, promoció i desenvolupament del circ català que faci possible el disseny, l'impuls i la implementació d'una acció decidida de política cultural a favor del circ.

6. Independentment de les relacions directes amb les administracions, l'Associació manifesta també la voluntat d'integrar-se a la Federació de les Arts Escèniques, la Música i el Cinema de CTYA, a la Coordinadora d'Associacions Professionals de les Arts Escèniques i a la Plataforma de Cultura pel Consell de les Arts.

7. Establint les relacions pertinents amb els Departaments o Àrees que corresponguin, els eixos sobre els quals considerem que han de començar les converses conjuntes amb les Administracions són:

> FORMACIÓ > CREACIÓ I PRODUCCIÓ

> DIFUSIÓ I CIRCUITS DE DISTRIBUCIÓ > REGULACIÓ LABORAL


concluyen con éxito unas intensas jornadas sobre el circo en cataluña


Las jornades se realizaron los días 22, 23 y 24 de octubre en el Ateneu Popular de Nou Barris y en la Carpa de la Escumall de Circ Rogeli Rival, y consistiren en sessions abillats en las que los diversos professionals del circ debatieron todos los temas que conforman la actual problematica del sector. Fué un encuentro de reflexion de 84 profesionales y agentes del circo de Catalunya, para analizar la situacion en la que se encuentra el circo en Catalunya en este momento y cuales son los aspectos que es necesario desarrollar en los ambitos de la formación, creación, producción, difusión, distribución...

Al final de las jornadas, se arrancaron compromisos importantes a los representantes de la Generalitat, la Diputació y el Ayuntamiento de Barcelona. Lluís Noguera (director de Cooperacio Cultural de la Generalitat) se comprometio a vehicular adecuadamente la diversa problematica del sector y Ferran Mascarell (regidor-presidente de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona) se mostro dispuesto a ayudar al gobierno catalan y a los profesionales a potenciar las estructuras existentes. Tambien prometió mas circo en las programaciones del Grec y el Mercat de les Flors.

Las Artes del circo han sufrido una falta de reconocimiento y dignificación injustos dada su vocacion de arte popular e intercultural. Este encuentro ha impulsado la creacion de una Associació dels Profesionals i Amics del Circ de Catalunya, que debera convertirse en el interlocutor de la problematica del sector ante las administraciones.concluyen con éxito unas intensas jornadas sobre el circo en cataluña       clownplanet

Las jornades se realizaron los días 22, 23 y 24 de octubre en el Ateneu Popular de Nou Barris y en la Carpa de la Escumall de Circ Rogeli Rival, y consistiren en sessions abillats en las que los diversos professionals del circ debatieron todos los temas que conforman la actual problematica del sector. Fué un encuentro de reflexion de 84 profesionales y agentes del circo de Catalunya, para analizar la situacion en la que se encuentra el circo en Catalunya en este momento y cuales son los aspectos que es necesario desarrollar en los ambitos de la formación, creación, producción, difusión, distribución...

Al final de las jornadas, se arrancaron compromisos importantes a los representantes de la Generalitat, la Diputació y el Ayuntamiento de Barcelona. Lluís Noguera (director de Cooperacio Cultural de la Generalitat) se comprometio a vehicular adecuadamente la diversa problematica del sector y Ferran Mascarell (regidor-presidente de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona) se mostro dispuesto a ayudar al gobierno catalan y a los profesionales a potenciar las estructuras existentes. Tambien prometió mas circo en las programaciones del Grec y el Mercat de les Flors.

Las Artes del circo han sufrido una falta de reconocimiento y dignificación injustos dada su vocacion de arte popular e intercultural. Este encuentro ha impulsado la creacion de una Associació dels Profesionals i Amics del Circ de Catalunya, que debera convertirse en el interlocutor de la problematica del sector ante las administraciones.


4 eixos : formació, creació i producció, difusió, professional

Tal com recull el MANIFEST PER A LA REGULACIÓ DEL CIRC A CATALUNYA que es va lliurar als representants de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat a l’acte de cloenda de les Jornades (23 d’octubre), intensificarem totes les accions que siguin necessàries per incidir positivament en els 4 eixos que ens semblen fonamentals per aconseguir la plena normalització del circ, que són:

  1. FORMACIÓ

-Activar una futura Escola Nacional de Circ amb titulació universitària.

-En el marc de l’ensenyament reglat, impulsar una Xarxa d’Escoles de Circ distribuïdes pel territori tot facilitant, recolzant, ordenant i optimitzant l’oferta bàsica existent.

-Arribar a acords amb d’altres escoles (INEFC, Institut del Teatre, etc.).

-Divulgar i popularitzar les tècniques circenses en la formació física regulada a les escoles i instituts del país. Planificació de tallers, etc., etc.

  1. CREACIÓ I PRODUCCIÓ

-Negociar convenis amb les administracions per endegar Centres de Producció / Residències (espais on els artistes i les companyies produeixin nous espectacles en condicions).

-Donar suport a la formació especialitzada i al reciclatge (per a professionals).

-Exigir ajuts específics a la creació i producció (directes, coproduccions, infrastructura…, a fons perdut i en forma de crèdits tous)

        3.  DIFUSIÓ

-Establir quotes de presentació d’espectacles circenses a les sales, centres i circuits dependents de les diferents administracions públiques.

-Aconseguir presència als mitjans de comunicació.

-Organitzar circuits amb la complicitat dels ajuntaments per facilitar unes condicions òptimes per rebre els circs en carpa.

-Elaborar un Manual Tècnic amb la finalitat d’adequar les diferents especialitats de circ als espais teatrals existents i integrar-los així al circuit circense.

-Regularitzar les diferents necessitats tècniques - homologació (seguretat, infrastructura, publicitat, etc.).

-Col·laborar i fer intercanvis amb els Festivals i Fires ja consolidats.

-Organitzar campanyes de dignificació i sensibilització del circ.

4. PROFESSIONAL (marc fiscal i laboral)

-Donar suport als diferents professionals en temes laborals, fiscals i jurídics.

-Donar serveis d’informació sobre ajuts, formació, circuits, etc.

-Fomentar la relació amb d’altres associacions dels diferents àmbits referits, tant a escala estatal com internacional.

-Vehicular la informació i afavorir el debat (web, fòrums, jornades, butlletins i/o revista, etc.).


finalitat de l´associació i definició de circ

Recollint literalment el que diu l'article 2 dels estatuts:

2.1 Finalitat de l'Associació

Aglutinar els diferents sectors de circ de Catalunya per tal de fomentar, divulgar i normalitzar aquesta art escènica en totes les seves modalitats, situant-la com a fet intrínsecament cultural en l'espai que li correspon al costat de les altres arts escèniques. Per tal d'acomplir aquests fins, l'APCC treballarà per incidir positivament, entre d'altres camps, en els de la formació, la creació, la producció, la difusió i els circuits, el patrimoni històric i els marcs fiscal i laboral.

En queda exclòs tot ànim de lucre".

2.2 Definició de circ

L’APCC neix amb la voluntat d’entendre el circ amb una visió el màxim d’oberta possible. A tal efecte, i conseqüentment amb la constant mutació d’aquesta art escènica al llarg de la seva història, l’APCC considera que circ és tota manifestació artística basada en una o més d’una de les disciplines, tècniques o especialitats tradicionals (és a dir: totes les variants, combinacions i subdivisions de l’acrobàcia, l’equilibri, la força, les habilitats físiques o gimnàstiques en general, la pantomima, els pallassos, l’il·lusionisme i la doma i ensinistrament d’animals i feres), combinades o no amb d’altres arts escèniques o plàstiques com ara el teatre, la dansa, el music-hall, l’òpera, el mim, la pintura o les arts virtuals. Es pot exhibir en molt diversos espais (carpes fixes o itinerants, edificis estables, pavellons esportius, pistes, escenaris, carrers, places, platges, etc., etc.) i no té altres limitacions que les d’ordre ètic i la irrenunciable seguretat del públic i dels mateixos artistes.

Per a l’APCC, doncs, la denominació "circ" abraça tots els corrents passats, actuals i futurs d’aquesta art escènica: des de la fórmula de circ modern fonamentada en l’art eqüestre popularitzada per Philip Astley a partir de 1768 (coneguda avui com circ tradicional o clàssic) fins al petit format d’un solo de malabarista, i inclou conceptes tan variats com circ tradicional, circ contemporani, experimental, de cambra, minimalista, d’autor, de carrer, etc., etc.


et convidem a l´assamblea constituent

És imprescindible que tots els implicats en l’activitat circense a Catalunya responguem activament a la convocatòria d’aquesta Assemblea Constituent de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya. Cal que hi assistim tots i totes i cal que ens en fem socis perquè:

Volem un òrgan que sigui totalment representatiu del sector circense.

Necessitem dignificar el nostre actiu davant la societat.

Ens cal anar tots a una per aconseguir que la idea de CIRC vagi aparellada a CULTURA i a EXPRESSIÓ ARTÍSTICA CONTEMPORÀNIA.

1- gestions de l’apcc amb les institucions

parlament

L’APCC està treballant amb tots els grups del Parlament de Catalunya per la presentació unitària d’una Proposició No de Llei que insti el govern a reconèixer el circ com a art escènica diferenciada i a defensar-lo i potenciar-lo amb mesures concretes.

generalitat

Avancen les negociacions amb la Conselleria de Cultura per començar a desenvolupar el programa de l’APCC. A les primeres reunions ens hem posat d’acord sobre la diagnosi del sector i les mesures a empendre. Ara ha arribat el moment de destinar-hi recursos i establir un calendari d’accions.

icub

Circ de carrer. Donada la nostra preocupació per la presència de les arts al carrer, on el circ és omnipresent, hem iniciat un seguit de reunions amb les administracions responsables d’aquest tema a la ciutat de Barcelona. Per ara, amb el districte de Ciutat Vella i l’ICUB s’ha acordat redistribuir l'ocupació de la Rambla, establir les regles del joc i definir nous espais per al circ als carrers de Barcelona, a més de crear un espai fix on es presentin propostes escèniques amb regularitat.

festes de la mercè

Estem treballant perquè el circ tingui un pes específic notable a la Mercè d’enguany, un inici que cal consolidar en les properes edicions. L’APCC serà present a la Mostra d’Entitats de la Plaça Catalunya, amb una petita programació inclosa. A més s’està treballant perquè el circ tingui un espai propi al Parc de la Ciutadella. Estigueu atents.

teatres públics

L’APCC també està mantenint converses per potenciar la presència del circ a espais públics com ara el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors.


estatut de catalunya . artículo 127. cultura

e) El fomento de la cultura, con relación al cual incluye:

Primero. El fomento y la difusión de la creación y la producción teatrales, musicales, audiovisuales, literarias, de danza, de circo y de artes combinadas llevadas a cabo en Cataluña.

Segundo. La promoción y la difusión del patrimonio cultural, artístico y monumental y de los centros de depósito cultural de Cataluña.

Tercero. La proyección internacional de la cultura catalana.

2. Corresponde a la Generalidad la competencia ejecutiva sobre los archivos, las bibliotecas, los museos y los centros de depósito cultural de titularidad estatal situados en Cataluña, que incluye, en todo caso, la regulación del funcionamiento, la organización y el régimen de personal.

3. En las actuaciones que el Estado realice en Cataluña en materia de fomento cultural o de inversión en bienes y equipamientos culturales y en materia de adquisiciones por cualquier título en las que deba determinarse el porcentaje de los bienes que corresponden a la Generalidad, se requiere el informe previo de la Comisión Bilateral Generalidad - Estado, y la posición expresada por la Generalidad debe ser determinante. En el caso de las actividades que el Estado lleve a cabo con relación a la proyección internacional de la cultura catalana, se requiere el acuerdo previo de la Comisión Bilateral Generalidad - Estado.


1ª festa del circ

La localidad barcelonesa de Tiana homenajea al cofundador de Comediants Joan Armengol con la I Fiesta del Circo

La localidad barcelonesa de Tiana acogerá desde mañana y hasta el domingo la I Fiesta del Circo, que servirá para homenajear al que fuera cofundador de Comediants, Joan Armengol, fallecido en mayo del año pasado.

La exposición "Pasen y vean", la presentación de un libro sobre Joan Armengol, y una Gala de la Escuela de Circo Rogelio Rivel abrirán mañana el primer festival, organizado por la Asociación de Profesionales del Circo de Cataluña (APCC) y el Ayuntamiento de Tiana.

Para el sábado están previstos varios pasacalles y talleres, así como los actuaciones de Cortocirkio, Marcel Gros y Aticus. Un total de diez grupos de todas las técnicas y disciplinas del circo, entre los que figuran Mortimers, Los Excéntricos o Fura, cerrarán la jornada con la Gran Gala del festival, que se iniciará a las 23 horas.

La I Fiesta del Circo, que lleva como título "L"un dos tres del pallasso", finalizará el domingo con pasacalles, títeres, la actuación de diablos, gigantes y cabezudos y distintas actuaciones musicales.

Esta es la primera actividad de la nueva APCC, asociación integrada por la compañías y artistas de circo de Cataluña que nace con el objetivo de alcanzar el reconocimiento profesional e institucional de una disciplina que "siempre ha estado olvidada" y "no ha tenido nunca identidad propia" en el país.


barcelona, 22 de julio 2005

Fruit de les reunions que l’APCC ha mantingut amb tots els partits polítics del Parlament de Catalunya, aquests han presentat conjuntament una Proposició no de Llei que instarà el Govern de la Generalitat a treballar pel circ en tots els seus àmbits i amb caràcter d’urgència (aquest mateix any 2005).

Aquesta Proposició no de Llei serà votada pels parlamentaris al mes d’octubre 2005. La seva acceptació suposa que el Govern està obligat a seguir les directrius marcades i a mostrar els resultats de les seves polítiques davant el Parlament. Constitueix doncs el primer pas per aconseguir una Llei del Circ, objectiu destacat del programa de l’APCC.

A continuació reproduïm una part del text de la Proposició no de Llei publicada al butlletí oficial del Parlament de Catalunya (podeu accedir al text complet a:          butlletí oficial del parlement de catalunya     , pàgina 11.

Proposició no de llei de reconeixement del circ

Tram. 250-00802/07 Presentació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Sr. Francesc Xavier Boya i Alós, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Sra. Marina Llansana i Rosich, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sra. Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa, Sr. Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 25155 / Admissió a tramit: Mesa del Parlament, 05.07.2005

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

1. Reconèixer el circ com a art escènica i treballar, juntament amb el sector, per regular aquesta activitat en els seves vessants artística, professional i empresarial.

2. Protegir, fomentar i difondre, en el marc de les seves competències i d’acord amb les administracions públiques catalanes, les activitats circenses a Catalunya.

3. Concretar, juntament amb el sector, les polítiques culturals adients per atendre i endreçar la formació, la creació, la difusió i altres aspectes artístics, professionals i empresarials del circ.

4. Formular i iniciar aquest mateix any 2005 les polítiques suara esmentades.

L’enhorabona a tothom, perquè aquest primer pas l’hem aconseguit amb l’esforç i el suport de tots els professionals de circ.

Salut i circ!
Junta APCC


Per fer-te soci, omple les dades i envia el document per FAX al: 933503000

Si ho prefereixes ho pots enviar per correu ordinari al

ATENEU POPULAR DE NOU BARRIS

A L’ATENCIÓ DE L’APCC

C/ Portlligat 11 - 15.

08042 Barcelona


23 y 24 octubre 2004

copyleft 2007 fangfastik | circpau | webmasters